//////

CZŁONEK WIELU TOWARZYSTW NAUKOWYCH

W tym samym roku zostaje mianowany kierownikiem specjalnej grupy dla poszukiwania złóż złotonośnych na Syberii i w tymże roku otrzymuje nominację na profesora Wyższej Szkoły Górniczej w Jekatierynosławiu nad Dniep­rem (obecnie Dniepropetrowsk). Na tym stanowisku po­zostaje do 1903 r. W roku 1905 na kongresie międzynarodowym w Bruk­seli Jaczewski wystąpił z inicjatywą założenia Między­narodowej Komisji do Badań Geotermicznych, w 1913 r. został mianowany członkiem Komitetu Geologicznego w Petersburgu. Na tym stanowisku przyczynił się wy­bitnie do wydania dwóch wielkich map geologicznych Syberii, z których drugą przy dużym nakładzie własnej pracy redagował osobiście. Jaczewski był członkiem wielu zagranicznych to­warzystw naukowych oraz autorem 88 prac publikowa­nych w trzech językach. Współpracował też z wydawnic­twami polskimi, jak na przykład z „Wędrowcem” oraz z redakcją Słownika Geograficznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *