Tag Archives: poduszki z haftem na zamówienie warszawa

WYSOKIE OCENY PRACY

Mimo tak wysokich ocen jego pracy współcześnie i u następnych generacji uczonych, stosunki Czerskiego ze wschodniosyberyjskim oddziałem Rosyjskiego Towa­rzystwa Geograficznego po zmianie zarządu zaczęły się pogarszać. Odmawiano mu pieniędzy na zakup książek do biblioteki, przedstawiane projekty nowych wypraw od­rzucano, w