Author Archives: Alicja Jabłońska

Gdzie podróżować

Bardzo wiele osób zamiast spokojnego wypoczynku we wczasowych kurortach woli zwyczajnie odpoczywać w sposób bardziej aktywny. Najbardziej aktywny sposób wypoczynku to podróżowanie. Coraz więcej osób lubi podróżować ze względu na to, że kurorty wczasowe zarówno w Polsce jak również na

Noclegi pod namiotem

Chyba każdy z nas ma za sobą przygodę pod namiotami. Kiedyś noclegi na polach namiotowych cieszyły się bardzo dużą, lub też wręcz olbrzymią popularnością. Obecnie jednak wiele osób gardzi namiotowymi noclegami, podczas gdy wakacje pod namiotem tak naprawdę wielu z

Czasopisma turystyczne

Wielu ludzi chciałoby się od czasu do czasu dowiedzieć, co takiego dzieje się w świecie turystyki. Niekoniecznie od razu z perspektywy rzeczy do zwiedzania – o tym bowiem zawsze będą mogli się dowiedzieć, jeśli tylko zapragną, ale z perspektywy rynku,

Targi turystyczne

Jednym z najpopularniejszych rodzajów targów branżowych są bez wątpienia targi turystyczne. Są one bardzo popularne, przez co rozumiemy przede wszystkim dużą ilość wystawców oraz odwiedzających. Dzieje się tak z wielu powodów, jednakże te najważniejsze, jak by się mogło zdawać, wynikają

Nowoczesna turystyka

W nowoczesnym, zglobalizowanym świecie, mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem popularności turystyki jako takiej. Być może wynika to przede wszystkim z faktu, iż mamy znacznie szersze możliwości przemieszczania się po świecie – zapewnione zarówno dzięki środkom komunikacji takim, jak choćby

Turystyka rodzinna

Jeśli podróżować, to najlepiej z kimś bliskim. A to dlatego, że taka rodzinna turystyka daje o wiele więcej przyjemności niż wszystkie inne formy działania, jakie weźmiemy pod uwagę. Dzieje się tak dlatego, że w trakcie samotnej podróży bardzo rzadko mamy

Czym jest turystyka?

Słowa turystyka używamy w bardzo wielu kontekstach. Pojawia się ono, gdy mówimy o podróżowaniu, zwiedzaniu oraz innych tego typu aktywnościach. Warto jednak przytoczyć prawdziwą definicję tego zjawiska i zrozumieć, jak możemy rozumieć turystykę w praktyce. Możemy powiedzieć więc, że turystyka

Turystyka sposobem na zarabianie

Branża turystyczna jest jedną z najbardziej dochodowych na rynku i nie ma ku temu najmniejszych nawet wątpliwości. Warto więc przyjrzeć się jej lepiej pod tym względem i zastanowić, ile tak naprawdę możemy zarobić na turystyce i z czego taki, a

PRACE JANA CZERSKIEGO

W tym czasie pięciokrotnie przekroczył grzbiet Gór Bajkalskich, najodz zapuszczał się do 15 km w głąb dopływow Bajkału, zbierał okazy kopalin, obliczał wysokości gór nadbrzeżnych, badał wyspę Olchon. Opracował też mapę geologiczną zbadanych terenów, o której akademik S. W. Obruczew

WYSOKIE OCENY PRACY

Mimo tak wysokich ocen jego pracy współcześnie i u następnych generacji uczonych, stosunki Czerskiego ze wschodniosyberyjskim oddziałem Rosyjskiego Towa­rzystwa Geograficznego po zmianie zarządu zaczęły się pogarszać. Odmawiano mu pieniędzy na zakup książek do biblioteki, przedstawiane projekty nowych wypraw od­rzucano, w

WYPRAWA DO DORZECZA SELENGI

W roku 1881, mimo tych trudności, udało się Czerskie­mu zorganizować wraz z Witkowskim wyprawę za Bajkał, do dorzecza Selengi, jednakże po powrocie z niej stosunki jego ze wschodniosyberyjskim oddziałem Rosyjskiego To­warzystwa Geograficznego pogorszyły się na tyle, że Czerski czuł się

CHLUBNE WYKONANIE ZADANIA

Oznaczało to jednocześnie ostateczne zwolnienie z zesłania. Po chlub­nym wykonaniu tego zadania Czerski złożył na posiedze­niu Towarzystwa Przyrodników w Petersburgu sprawo­zdanie, które akademik W. A. Obruczew nazwał „ogromnym krokiem naprzód w porównaniu z obowiązującymi wówczas poglądami”. Sprawozdanie to spotkało się